Sökning: "Sonja Olsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sonja Olsson.

 1. 1. Hur digitalt format påverkar studenters läsning : Läshastighet och läsupplevelse vid läsning av digital text kontra inskannad text

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sonja Horn; Evelina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digital text; Inskannad text; Kongruent Inkongruent läsning; Läshastighet; Läsupplevelse;

  Sammanfattning : Universitet och högskolor rekommenderar idag stora mängder digital kurslitteratur. Digitalt material kan representeras i olika format, dels som inskannad från bok (inkongruent läsning), där texten inte kan bli manipulerad, samt som digital text (kongruent läsning), där texten är producerad för ett digitalt syfte och kan bli manipulerad till dess föredragna utseende (typsnitt, storlek, etc. LÄS MER

 2. 2. Dialogen mellan pedagoger och barn på två förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sonja Wikner; Britt Eriksson Olsson; [2009]
  Nyckelord :Anerkjennelse; Barn; Dialog; Fostran;

  Sammanfattning : Dialogen mellan barn och pedagoger på två förskolor .... LÄS MER

 3. 3. Att förstå etnisk mångfald i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sonja Olsson; [2002]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : My essay is a qualitative study and the purpose was to find out how social work conducts to a great number of varieties of ethnic. The questions asked were: - How do the social service work in conduct with ethnicity? - How does it show in the meeting between youth immigrants and social workers? I interviewed six professional which all work in the social services. LÄS MER