Sökning: "Sonja Thorén Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonja Thorén Karlsson.

  1. 1. Hälsoval och kroppsuppfattning bland kvinnliga idrottsutövare inom lagidrott

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Sonja Thorén Karlsson; Hanna Wetterling; [2019-08-13]
    Nyckelord :Idrottsprestation; Kroppsuppfattning; Kvinnliga lagidrottare; Matval;

    Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Christina BergAntal sidor: 41Termin/år: Vt. 2019... LÄS MER