Sökning: "Sonja Wahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonja Wahlberg.

  1. 1. Kan herbivorer begränsa fröetablering av fjällbjörk, tall, gran och sibirisk lärk i norra Fennoskandien?

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

    Författare :Sonja Wahlberg; [2009]
    Nyckelord :fröetablering; herbivor; fjällbjörk; tall; gran; sibirisk lärk; Fennoskandien;

    Sammanfattning : .... LÄS MER