Sökning: "Sonja kappel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sonja kappel.

 1. 1. Gränslöst arbete - motivationshöjare eller motivationssänkare? : En studie bland tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Samuel Johannesson; Sonja Kappel; [2021]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; flexibelt arbete; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : I takt med den tekniska utvecklingen och den nuvarande pandemin förändras också de traditionella arbetsförhållandena till mer flexibla förhållanden. De gränser som tidigare fanns mellan privatliv och arbetsliv suddas ut och arbetet kräver ett större ansvar från arbetstagarna. LÄS MER

 2. 2. Flykt från känslor : en intervjustudie om åtta kvinnors väg in i tungt narkotikamissbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Sonja Kappel; Ann Westrin; [2009]
  Nyckelord :Kvinnor; tungt narkotikamissbruk; Stämplingsteori; Stigma; Socialt arv; Grundad Teori;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vår uppsats var att studera kvinnors upplevelser av vägen in i ett tungt narkotikamissbruk och beroende. Vi ville därigenom öka förståelsen och förklara deras upplevelser ur aspekterna uppväxtår och tonår. Vi har valt att utgå från den grundade teorin då vi genomfört vår studie. LÄS MER