Sökning: "Sonya Fagerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonya Fagerlund.

  1. 1. Från invasionsförsvar till insatsförsvar, en jämförelse av kurslitteratur i stress på militärhögskolan Karlberg.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Sonya Fagerlund; [2014]
    Nyckelord :stress; insatsförsvar; PTSD; militärhögskolan Karlberg; utbildning;

    Sammanfattning : I samband med att Försvarsmakten år 2000 ändrade fokus från invasionsförsvar till insatsförsvar uppstod nya krav på Sveriges officerare. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kurslitteraturen som används för att utbilda blivande officerare på militärhögskolan Karlberg i stress har förändrats från en försvarsmakt byggd på ett invasionsförsvar till en försvarsmakt byggd på ett insatsförsvar. LÄS MER