Sökning: "Sophia Isaksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Isaksson.

  1. 1. Personlig försäljning : Hur viktig är den personliga försäljningen utifrån butikens perspektiv? Hur skiljer den personliga försäljningen sig mellan privatägda respektive kedjeanslutna butiker?

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Patricia Sternfeldt; Sophia Isaksson; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Personlig försäljning är idag en viktig faktor för en butik som vill kunna konkurrera på marknaden och för de butiker som vill skapa det lilla extra i köpupplevelsen. Som läsare av denna uppsats kommer ni att få läsa om hur den personliga försäljningen skiljer sig mellan privatägda respektive kedjeanslutna butiker. LÄS MER