Sökning: "Sophia Klangegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Klangegård.

  1. 1. Språkets betydelse för lärandet i matematik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Sophia Klangegård; Petra Sjölin; [2019]
    Nyckelord :Diskursiv; Kodväxling; Lexikal; Matematik; Mathematics education; Mathematics learners; Modersmål; Språk;

    Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks språkets betydelse för lärandet i matematik. Granskning av forskning påvisar olika riktningar i undervisningen kring språk i ämnet. LÄS MER