Sökning: "Sophia Kleesattel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Kleesattel.

  1. 1. The Consumer Journey to Adapt a Zero-Waste Lifestyle : A Transtheoretical Approach

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

    Författare :Laura van Dormalen; Sophia Kleesattel; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER