Sökning: "Sophia Mårtensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sophia Mårtensson.

 1. 1. Skiljer antalet utfärdade fortlevnadsvarningar mellan Big 4 och icke Big 4? : En kvantitativ studie med utgångspunkt i Altmans Z-score

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Eva Andersdotter Mårtensson; Sophia Hällfärdsson; [2022]
  Nyckelord :Going concern opinion; Bankruptcy; Z-score; Big 4; non-Big 4; Bankruptcy model; auditing; auditor; Fortlevnadsvarning; konkurs; Z-score; Big 4; icke Big 4; konkursprediktionsmodell; revision; reviso;

  Sammanfattning : Fortlevnadsprincipen är en redovisningsprincip som används när företag upprättar sina årsredovisningar, principen är ett grundlagt antagande. När en revisor inte finner betryggande bevis på att företag kommer att fortleva under nästkommande tolv månader ska en fortlevnadsvarning utfärdas. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars världsbild och värdekartor

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sophia Pettersson; Rebecca Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :ungdomar; världsbild; värdekartor; kultur; natur; religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen Ungdomars världsbild och värdekartor är en C-uppsats som utförts för att få en uppfattning om ungdomars världsbild och värdekartor i dagens pluralistiska och sekulariserade samhälle. Syftet var att få en uppfattning om vad ungdomar anser vara värdefullt i sina liv, då vår uppfattning var att religionen tappat betydelse för ungdomar idag. LÄS MER