Sökning: "Sophia Malm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Malm.

  1. 1. Reagera - det nya planera : En studie om hur SMFs tillväxtstrategier påverkas av marknadsturbulens

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Amanda Ask; Sophia Malm; [2012]
    Nyckelord :Strategi; tillväxtstrategi; marknadspenetrering; marknadsutveckling; produktutveckling; diversifiering; marknadsturbulens; finanskrisen; små- och medelstora företag;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera förhållandet mellan företags tilltänkta tillväxtstrategier innan finanskrisen, gentemot hur dessa realiserats under och efter finanskrisens inverkan. Sålunda undersöks i uppsatsen hur marknadsturbulens inverkar på små- och medelstora företags tillväxtstrategier. LÄS MER