Sökning: "Sophia Olsson Örebro Universitet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Olsson Örebro Universitet.

  1. 1. Reglering av högfrekvenshandeln

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Anna Nilsson; Sophia Olsson; [2012]
    Nyckelord :Högfrekvenshandel; Krascher; Risker; Strategier; Regleringar;

    Sammanfattning : Sammanfattning Högfrekvenshandeln är ett mycket uppmärksammat och aktuellt fenomen. Många är skeptiska till högfrekvenshandeln vilket delvis kan bero på hur media har framställt det. Allmänheten känner en viss oro till högfrekvenshandelns och dess samband till marknadsmissbruk. LÄS MER