Sökning: "Sophia Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Sophia Sweden.

 1. 1. Alternativa alternativ? : Kontrahegemoniska perspektiv på klimatfrågan i svensk etablerad och alternativ media

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophia Fensby; [2023]
  Nyckelord :climate change; alternative media; green political theory; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis compares the presence of hegemonic and green counter hegemonic perspectives in the climate change reporting of Swedish mainstream and alternative media. A descriptive idea analysis is conducted on articles published in two mainstream, broadsheet newspapers in addition to one alternative newspaper and one alternative news website. LÄS MER

 2. 2. Prevalens av fotröta och smittsam digital dermatit hos svenska får – en fältstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sophia Mourath; [2023]
  Nyckelord :CODD; får; visuell bedömning; fotografering; klövar; Dichelobacter nodosus; Fusobacterium necrophorum; Treponema spp;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt förekomsten av de två smittsamma klövsjukdomarna fotröta och CODD (Contagious ovine digital dermatitis) hos får i Sverige. Fotröta är vida spridd världen över och orsakar nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden som i ett senare skede kan leda till underminering av sulhornet och klövkapselavlossning. LÄS MER

 3. 3. Cost Efficient Scrap Metal Sourcing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sophia Sandström; Sofia Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Scrap sourcing; Scrap logistics; European scrap market; Sea freight strategies; Bulk shipping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The steel industry in Sweden is responsible for 10% of the annual Swedish CO2 emissions. As a way to abate this sector, H2 Green Steel are establishing a new green steel production site in Boden. Their way of producing steel, through the EAF route and by using hydrogen-reduced DRI will reduce the CO2 emissions by over 90%. LÄS MER

 4. 4. Att ställa om till distansundervisning : Lärdomar för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sophia Engström; [2022]
  Nyckelord :online teaching; learning; municipal music and arts school; music teacher; interview; sociocultural perspective; covid-19; distansundervisning; lärdomar; kulturskola; musiklärare; intervju; sociokulturellt perspektiv; covid-19;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vad musiklärare på kulturskolor, utan tidigare erfarenhet av distansundervisning, har dragit för lärdomar av att undervisa på distans under pandemin covid-19. Dessutom undersöks på vilka sätt lärare kan tänka sig att undervisa på distans i framtiden samt vilka råd de vill ge till andra som ska ställa om till distans- undervisning. LÄS MER

 5. 5. Spindeln i nätet : En öppenvårdsverksamhets arbete med unga i kriminalitet och/eller missbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sophia Tarouhit; Afroditi Nascou; [2022]
  Nyckelord :Crime; outpatient care; prevention; substance abuse; social worker; youths.;

  Sammanfattning : There has been a long standing discourse around youths involved in crimes in Sweden, which contributions are useful and which ones are not. This study examines how outpatient care organizations work with youths involved in crime and/or substance abuse. LÄS MER