Sökning: "Sophia-Kristin Hennemuth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia-Kristin Hennemuth.

  1. 1. "Aus dunklem Wald kommt Hoffnung hell" : Das Robin-Hood-Motiv in Cornelia Funkes Tintenwelttrilogie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

    Författare :Sophia-Kristin Hennemuth; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER