Sökning: "Sophie Bengtsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sophie Bengtsson.

 1. 1. Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Bengtsson; Olivia Ingmarsdotter; [2017]
  Nyckelord :Auditor; Turnover; Auditing Firm Switch; Organizational Commitment; Organizational Culture; Big 4; Non-Big 4; Revisor; Personalomsättning; Byråbyte; Organisatoriskt Engagemang; Organisationskultur; Big 4; Non-Big 4;

  Sammanfattning : Under flera år har revisionsbranschen visat en hög personalomsättning, vilket innebär förluster på grund av rekryteringskostnader och den tillfälliga minskningen i omsättning. Tidigare har forskare studerat varför revisorer lämnat organisationen, oberoende huruvida revisorerna lämnat organisationen för en annan byrå, en annan bransch eller helt lämnat arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Stress, arbetsbelastning och work-life balance En kvantitativ jämförelsestudie av arbetstidens påverkan på välbefinnande och stress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sophie Bengtsson; Therese Anderson; [2015-03-10]
  Nyckelord :arbetstidsförkortning; work-life conflict; arbetsrelaterad stress; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån arbetstagarens subjektiva upplevelser undersöka hurarbetstid påverkar välbefinnande och stress.Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. En enkät besvarades av 47respondenter på fyra arbetsplatser, varav två arbetar med sextimmars arbetsdag ochtvå arbetar med åttatimmars arbetsdag. LÄS MER

 3. 3. Facebooka med dina kunder : En studie i hur svenska dagligvaruföretag kan stärka sina kunders varumärkeslojalitet genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Carolina Bengtsson; Sophie Claesson; [2010]
  Nyckelord :Social media; Facebook; Communities; Brand loyalty; Communication; Sociala medier; Facebook; Lojalitet; Varumärkeslojalitet; Communities; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen var att få fram konkreta förslag på hur svenska dagligvaruföretag kan arbeta med Facebook i sin marknadsföring för att öka både befintliga och nya kunders varumärkeslojalitet till företaget.Teorikapitlet innehåller teorier kring ämnena varumärke, märkeslojalitet, kommunikation, Internet, sociala medier och Facebook. LÄS MER

 4. 4. Now You See Me now you don't - Exploring the identities of young individuals during the Neolithic

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Sophie Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :children; neolithic; burials; identities; neolithic sweden; child-burials; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This study deals with various ways of defining the identities of children and young individuals found in Neolithic inhumation burials in southern Sweden, with the help of age categories and without using them as an opposite to adults. And young people do exist in the burial material, and can be uncovered in our theories and interpretations, a change of perspective might be all we need. LÄS MER