Sökning: "Sophie Dahlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophie Dahlström.

  1. 1. Baljangåvan: Omtanke på distans : Hur kan en webbapplikation som säljer enkla gåvor utformas så att den upplevs navigerbar, tillförlitlig och har en effektiv köpprocess?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Felicia Dahlström; Funnemark Eirik; Tomas Gudmundsson; Sophie Lindberg; Filip Nilsson; Marcus Olsson; Herman Svensk; Joakim Sörensen; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER