Sökning: "Sophie Johnsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sophie Johnsson.

 1. 1. Operationssjuksköterskans attityd och användning av rökutsug vid diatermi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonas Johnsson; Sophie Nielsen; [2014]
  Nyckelord :Diatermi; attityd; operationssjuksköterska; diatermirök; rökutsug; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Röken som bildas vid diatermianvändning innehåller gifter som är skadligt för alla på operationssalen. Operationssjuksköterskan är den som är mest utsatt relaterat till daglig exponering. LÄS MER

 2. 2. Att stödja närstående i intensiv omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Linda Johnsson; Sophie Olsson; [2005]
  Nyckelord :intensiv omvårdnad; närstående; vårdpersonal; stöd; stress; information; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kris är en vändpunkt där människor omprioriterar vad som ar viktigt i livet. Tidigare studier visar på hur människor upplever den akuta krisen och stress som uppkommer vid förändringar i livet. De påvisar även hur vårdpersonal kan bemöta stress. LÄS MER