Sökning: "Sophie Käll"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sophie Käll.

 1. 1. Alla sätt är bra utom de dåliga : Hur elever lär sig programmering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sophie Käll; Veronica Tolic´; [2018]
  Nyckelord :Programmering; sekvensering; elementary education; genus; CHERP;

  Sammanfattning : Under år 2017 kom en reviderad upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), vilket innebär att det från och med höstterminen 2018 ställs högre krav på skolan att använda digitala verktyg samt att programmering införts i det centrala innehållet för årskurserna F-3. Vi har gjort en kunskapsöversikt som handlar om hur programmering kan introduceras för elever i åldrarna 4 till 9 år. LÄS MER

 2. 2. ”Lärande för framtiden” : En kvantitativ studie om pedagogers attityder till programmering på lågstadiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sophie Käll; Veronica Tolic´; [2018]
  Nyckelord :Attityder; programmering; kompetensutveckling; sekvensering; enkätundersökning; TPACK;

  Sammanfattning : Samhället digitaliseras och skolan möter de kommande behoven på arbetsmarknaden genom att införa programmering och ett större fokus på digital kompetens i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad (2017). Programmering kan beskrivas på olika sätt, exempelvis som att ge instruktioner till ett föremål som ska utföra en uppgift. LÄS MER