Sökning: "Sophie Kim"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sophie Kim.

 1. 1. Evolving Perspectives Practical Proposals for Resource-Efficient Solutions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Laura Elizabeth Redmond; Shane Yuhasse; Cecep Hermawan; Ethan Dunnenberger; Marta Lamorgese; Ileana Graf; Adriana Fernandez Villalobos; Azusa Lindwall; Silvia Kim; Maëlle Soulis; Bianca Terrero Vega; Tim Ziegler; Ziyue Wang; Martine Deinum; Ines-Sophie Paumier-Bianco; Luca Schumann; Gunjan Kolhe; André Wismer; Emily Gomersall; Patricia Agyare; Emilia Paulina Paredes Bassi; Maarten Magielse; Lauren Brach; Line Lobedanz Witthøfft; Ekaterina Pikuleva; Eva Andersson; Markas Azuolas; Leon Bartling; Jakub Gamrot; Gabriele Celli; [2022]
  Nyckelord :biodiversity communication; wine certification; construction material reuse; carbon-free cities; electric road system; battery storage as a service; circular steel in shipping; waste clearinghouse; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur lek kan användas som ett redskap i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Kim Malmborg; Sophie Alfe; [2022]
  Nyckelord :play; language development; primary school; lek; språkutveckling; de tidiga skolåren;

  Sammanfattning : Det akademiska kravet på eleverna i skolans yngre åldrar ökar, och tiden för lek minskar. Vi vill med denna kunskapsöversikt lyfta vikten av lek, framför allt i skolans yngre åldrar, och ta reda på hur lek kan användas och utformas i svenskundervisningen för att främja dessa elevers språkutveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensstrategier - en studie av hushållsnära tjänster

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Kjellberg; Sophie Lundquist; Blerim Kuci; [2009]
  Nyckelord :Hushållsnära tjänster; konkurrensstrategier; småföretagande; konkurrensfördelar; strategier.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva och pröva befintliga teorier som behandlar konkurrensstrategier samt visa vilka konkurrensföredelar som används inom branschen för att vidare visa småföretagare som verkar inom hushållsnära tjänster vart öppningar finns för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Författarna ämnar bidraga till forskningen kring hur småföretagare skall bevara en ihållande konkurrenskraft inom branschen. LÄS MER