Sökning: "Sophie Leinonen Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophie Leinonen Larsson.

  1. 1. Från objekt till tjänst : konsekvenser för folkbibliotek vid hantering av e-medier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Marika Landenmark; Sophie Leinonen Larsson; [2021]
    Nyckelord :Digital transformation; digitalisering; digitala tjänster; e-böcker; ljudböcker; folkbibliotek;

    Sammanfattning : This Bachelor's thesis in Library and Information Science (LIS) aims to investigate the uprising of the digital collection mainly focusing on e-books and audiobooks of the public libraries in Sweden. The study also aims to create an understanding of consequences that affects the public libraries in the age of digital transformation. LÄS MER