Sökning: "Sophie Piper"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophie Piper.

  1. 1. Att härska över sitt eget öde : En tematisk analys av kvinnors makt och frihet i Anna Laestadius Larssons historiska romaner Barnbruden, Pottungen och Räfvhonan

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Cecilia Hamberg; [2018]
    Nyckelord :makt; frihet; ofrihet; kvinnor; Sverige; Hedvig Elisabeth Charlotta; Sophie von Fersen; Sophie Piper; genussystem; 1700-talet; 1800-talet; adel; kungamakt; tematisk analys; Anna Laestadius Larsson; Barnbruden; Pottungen; Räfvhonan; Yvonne Hirdman;

    Sammanfattning : .... LÄS MER