Sökning: "Sophie school"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Sophie school.

 1. 1. Vem, vad, varför? : En läromedelsanalys om förekomsten av icke-västerländska skönlitterära författarskap och deras funktion i gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Monica Åberg; Sophie Tidén; [2021]
  Nyckelord :eurocentrism; gymnasiet; icke-västerländska författare; kanon; läromedelsanalys och svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka om och hur läromedel i svenska på gymnasiet ger möjligheter att bemöta läroplanens krav kring kulturell mångfald i samband med undervisning om och läsning av skönlitteratur. Metoderna som har använts är kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur lärare i skolans yngre år ser på tematisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Johanna Bergengren; Sophie Schiebler; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Lustfyllt lärande; Tematisk undervisning; Yngre år;

  Sammanfattning : Abstract Denna studie kommer att undersöka, belysa och diskutera den tematiska undervisningen utifrån ett lärarperspektiv i de yngre åren, årskurs 1–3. Syftet är att belysa lärares syn på denna undervisningsmetod i historieämnet samt vilka för- och nackdelar som kan finnas. LÄS MER

 3. 3. "Isen försvinner!" : En studie om förskolans yngsta barns kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sophie Eliasson; [2020]
  Nyckelord :aggregation state; phase transformation; chemistry; communication; pre-school children; toddlers; aggregationstillstånd; fasomvandling; förskolebarn; kemi; kommunikation; toddlare;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har sitt fokus på förskolans yngsta barn, 1 – 2,5 år, och deras kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form. Syftet med undersökningen är att belysa hur förskolans yngsta barn kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility and its Effect on Employee Retention Intention : A QUANTITATIVE STUDY OF EMPLOYEE NEEDS, MOTIVATION FACTORS AND HYGIENE FACTORS

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Pia Sophie Paulsen; Bulathsinghalage Erandika Perera; Mohamad Hasan Kaddoura; [2020]
  Nyckelord :CSR; HRM; employee retention; employee satisfaction; employee needs;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Date:              06.06. LÄS MER

 5. 5. Securitization and the Power of Language - A Discourse Analysis of the Legitimatization of the Assassination of Major General Soleimani

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sophie Amalie Eiholm Kjær; [2020]
  Nyckelord :Discourse analysis; Major General Soleimani; President Donald Trump; Securitization; The Copenhagen School;

  Sammanfattning : Language and discourse can create a space where political decision-making and action is accepted despite its untypical nature. The goal of the study is to un-derstand how political discourse is constructed with the aim of legitimizing ex-traordinary action in relation to the framework of securitization. LÄS MER