Sökning: "Sorg och sörjande"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Sorg och sörjande.

 1. 1. Musik som tröst : En studie om betydelsen av musik vid avsked och sorgearbete

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Marianne Viper; [2019]
  Nyckelord :farewell; hermeneutics; qualitative method; interpretation of life; end-of-life music; music therapy; the grieving process; consolation; avsked; hermeneutik; kvalitativ metod; livstolkning; musik i livets slutskede; musikterapi; sorgeprocess; tröst;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utforska betydelsen av musik vid avsked hos sörjande människor. Internationell och skandinavisk forskning inom närliggande områden har i större utsträckning beaktat musikens terapeutiska och psykologiska roll. I Sverige saknas i stort sett forskning inom detta ämne. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av en intrauterin fosterdöd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Junia Andersson; Sanne Loso; [2018]
  Nyckelord :Intrauterine fetal death; Parents; Experiences; Nurse; Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intrauterin fosterdöd (IUFD) innebär att förlora ett barn i en graviditet efter gestationsvecka 22. Att förlora ett barn ingår sällan i framtidsbilden och påverkar individer på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. "Deras öde skakade hela Sverige": Kvällstidningarnas skildringar av dödade barns begravningar mellan åren 2005-2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Fredrika Karlsson; Petra Marriott; [2018]
  Nyckelord :mord; våld; barn; begravning; offer; sörjande; gråt; tårar; mediernas inverkan; nation; sorgejournalistik; medial sorgedirigering; Aftonbladet; Expressen.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka på vilka sätt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen valde att gestalta offentliggjorda begravningar av barn som omkommit till följd av mord eller våldsbrott under tidsperioden 2005-2015. Vi har även analyserat vilka metoder och grepp tidningarna använt sig av för att styra läsaren mot ett visst sätt att sörja, samt om det finns outtalade normer eller en praxis gällande gråten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att möta samt stödja sörjande anhöriga inom den akuta slutenvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Axel Rudebeck; Simon Söderlund Santander; [2017-07-03]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser; sorg; anhöriga; slutenvård;

  Sammanfattning : Som sjuksköterska ingår det i yrkesrollen att möta och stödja anhöriga i sorg. Dessa uppgifter kan upplevas som komplexa och svåra. Inom den akuta slutenvården blir detta särskilt framträdande eftersom vårdtrycket ofta är högt och arbetsbelastningen stor. LÄS MER

 5. 5. Hur man som pedagog möter sorg i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Larsson; Nils Millblad Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur mycket kunskap och utbildning förskollärare har om barn i sorg. Ytterligare vill vi belysa vilka verktyg det finns i förskolan och hur pedagoger kan använda sig av dessa i arbetet med barns sörjande. LÄS MER