Sökning: "Sorgenfri"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Sorgenfri.

 1. 1. Social Sustainability Depends : a Study on Urban Transformation and Social Inclusion in Norra Sorgenfri

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Ljunggren; Sebastian Renfro; [2018]
  Nyckelord :Norra Sorgenfri; Urban Transformation; Social sustainability; Gentrification; Municipal planning; Social Equity;

  Sammanfattning : In many cities worldwide, decaying neighborhoods - residential or post-industrial - undergo urban renewal. Often located close to city centres, these neighborhoods hold the potential to be transformed into new, attractive residential- and mixed-use blocks. LÄS MER

 2. 2. Gatan som aldrig sover - gatuprostitutionen på Agneslundsvägen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elisabeth Theodoridou; Marina Mikuljan; [2018]
  Nyckelord :Agneslundsvägen; omfördelningseffekt; gatuprostitution; miljöförutsättningar; sexköpslagen; Sorgenfri;

  Sammanfattning : Gatuprostitution är ett komplext fenomen och för övrigt väldigt känsligt att undersöka. Följande arbete sker i samarbete med Polisen i Malmö och syftar till att beskriva området Sorgenfri i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Ett reservat för mordernismen - Rumsliga relationer i Östra Sorgenfri

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Marcus Froste; Lisa Grubb; [2018]
  Nyckelord :Östra sorgenfri; Malmö; senmordernismen; stadsplanering; bostäder; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hållbarkonvertering av industrifastigheter - För ökad bostadsproduktion, arkitektoniskt bevarande och integrerade städer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Anna Nymo; [2018]
  Nyckelord :konvertering; industrifastigheter; bevarande; norra sorgenfri; arkitekturhistoria; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Between 2017 and 2025 Sweden is in need of an additional 600 000 homes to supply the current widespread shortage of housing. At the same time, this addition should preferably take place without taking new land in use. One way to densify effectively is to use existing industrial facilities in central locations. LÄS MER

 5. 5. Tidevarv : hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas - exemplet S:t Pauli kyurkogårdar i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja-Lena Refsbäck; [2017]
  Nyckelord :urban cemetery; cultural heritage; design; landscape architecture; historical context; contrast; future cemetary;

  Sammanfattning : Hur kan S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö utvecklas i en historisk och samtida kontext? Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i platsens kulturhistoria samt dess utvecklade funktion som viktig grönyta i staden, utveckla ett konceptuellt gestaltningsförslag som kan påvisa potentialen i S:t Pauli kyrkogårdars framtida användning. Med utgångspunkt i platsens kulturhistoria och nutida gestaltning är målet att presentera ett övergripande koncept för framtidens S:t Pauli kyrkogårdar - Norra, Mellersta och Södra samt att ge ett mer detaljerat designförslag för kvarter 12 och 14 på S:t Pauli Södra. LÄS MER