Sökning: "Soteriologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Soteriologi.

 1. 1. Frälsning för alla : Möjligheter och problem för en nutida kristen lära om universell frälsning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Roger Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Soteriologi; eskatologi; universell frälsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER

 3. 3. Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos". : En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2019]
  Nyckelord :Logos; Frälsning; Soteriologi; Kosmologi; Johannes prologen; Johannesevangeliet; Jakobsbrevet; Jesus; Bibelvetenskap; Exegetik; Joh 1:1-14; 4:37; 5:24; 8:51; Jak 1:18; 1:21; 1:22; 1:23;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska betydelsen av Logos-begreppet hos två nytestamentliga författare, och sedan ta ställning till om det finns någon koppling mellan texternas användning av begreppet. Vid jämförelsen av Logos-begreppet kommer jag fram till att de båda författarna använder sig av Logos, dels på liknande sätt, men att de skiljer sig på vissa saker. LÄS MER

 4. 4. Ett lyckligt slut : Kejsarn av Portugalliens bidrag till en feministisk diskussion om försoningsteologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2016]
  Nyckelord :Soteriologi; försoningslära; Selma Lagerlöf; Kejsarn av Portugallien; feminism; feministisk teologi;

  Sammanfattning : The traditional Christian doctrines of atonement have been widely critized for expressing a violent image of God, and for having serious misogynist consequenses. In this thesis I start by presenting some feminist critics of the objective, subjective and classical view, but my main objective is to discuss the question of feminism and soteriology through the lens of Selma Lagerlöf’s narrative Kejsarn av Portugallien (The Emperor of Portugallia). LÄS MER

 5. 5. Ett i Kristus : Jesu könade kropp i tre generationer av feministisk kristologi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Johanna Lundin; [2016]
  Nyckelord :soteriologi; kön; Ward; Coakley; Ruether; Kristologi; feminism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In this thesis, I examine changes within the feminist discourse on Christology. I seek to answer the questions ‘how can we understand the gender of Jesus Christ and how it does affect our salvation’? To answer the question, I make a comparison between what I propose are two generations of feminist theology. LÄS MER