Sökning: "Soteriology"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Soteriology.

 1. 1. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER

 2. 2. Ett lyckligt slut : Kejsarn av Portugalliens bidrag till en feministisk diskussion om försoningsteologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2016]
  Nyckelord :Soteriologi; försoningslära; Selma Lagerlöf; Kejsarn av Portugallien; feminism; feministisk teologi;

  Sammanfattning : The traditional Christian doctrines of atonement have been widely critized for expressing a violent image of God, and for having serious misogynist consequenses. In this thesis I start by presenting some feminist critics of the objective, subjective and classical view, but my main objective is to discuss the question of feminism and soteriology through the lens of Selma Lagerlöf’s narrative Kejsarn av Portugallien (The Emperor of Portugallia). LÄS MER

 3. 3. Den gudomliggjorda skapelsen: en konstruktiv studie om gudomliggörelse och antropologi inom nutida luthersk teologi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Tobias Blomberg; [2015]
  Nyckelord :Teologi; Systematisk teologi; Luthersk teologi; Gudomliggörelse; Theosis; Rättfärdiggörelse; Helgelse; Tuomo Mannermaa; Robert W. Jenson; Ted Peters; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this MA thesis is firstly to describe and investigate the theologico-anthropological aspect of the doctrine of deification within contemporary Lutheran theology. Secondly, the aim of the thesis is to propose a theological anthropology that considers the human need and ability to grow, mature and deepen in life and in relationship to oneself, one’s neighbor and God. LÄS MER

 4. 4. Försonar Jesus alla? : en undersökning av försoningslärors relation till pluralism och inklusivism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lina Åhlfeldt; [2014]
  Nyckelord :atonement; salvation; soteriology; religious pluralism; religious inclusivism; försoning; frälsning; soteriologi; pluralism; inklusivism;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera den klassiska, den objektiva och den subjektivaförsoningsläran och se hur dessa förhåller sig till den pluralistiska och inklusivistiskareligionssynen. Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida synen på Jesus som vägen till frälsning ide tre försoningslärorna förändras om samma försoningslära ställs emot pluralismen respektiveinklusivismen. LÄS MER

 5. 5. Den gudomliggjorda människan :  En analys av E.W. Kenyons lära om tro och perfekt hälsa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Peter Lundberg; [2013]
  Nyckelord :Väckelse; E.W. Kenyon; Kenyon; ande; positivt tänkande; New Thought; pragmatism; teologi; filosofi; kristendom; Christian Science; gudomliggjord; tro; perfekt hälsa; epistemologi; soteriologi; antropologi; framgångsfilosofi; framgångsteologi; helande; trosförkunnelse;

  Sammanfattning : This essay analyzes the doctrines of the revival preacher E.W. Kenyon (1867-1948), such as perfect health, faith and positive thinking. LÄS MER