Sökning: "Sound Absorber"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sound Absorber.

 1. 1. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 2. 2. Kostnadseffektiv ljudabsorbent för små rum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Patrick Löfgren Siech; [2020]
  Nyckelord :Akustik; Produktutveckling; Ljudabsorbent;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla en kostnadseffektiv ljudabsorbent som adresserar akustiska problem i små rum ämnade för kritisk lyssning. Från en kombinerad analys av målgruppens behov och empiriska studier av moderna ljudproduktionsmiljöer dras slutsatsen att hög absorptionsprestanda i frekvensområdet under 125 Hz är önskvärt. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av passivdämpande hörselskydd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Magnus Öhnström; Victor Göhlin; [2017]
  Nyckelord :earmuff; earmuffs; ear-muff; ear-muffs; ear; hearing; protection; passive; sound; noise; hörselskydd; hörsel; skydd; öra; öron; ljud; buller; hörselskada; passiv; passiva; personlig skyddsutrustning;

  Sammanfattning : Magnus Öhnström och Victor Göhlin studenter på Designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde har i samverkan med Hellberg Saftey AB studerat förbättringsåtgärder för passivdämpande hörselskydd. Med mål att skapa en grundkåpa som kan anpassas för olika dämpningsgrader. LÄS MER

 4. 4. Integrering av ekodesign i produktutvecklingsprocessen hos Blå Station

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Sofia Tornberg; Sanna Grahm; [2015]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ekodesign; ekodesignverktyg; ekostrategihjulet; produktutveckling; produktutvecklingsprocess; ljudabsorbent;

  Sammanfattning : Eco-design is all about improving products environmental performances throughout the products lifecycle by including the environmental aspect into the product development process. There are a large number of different tools that can be used for this, but there are several factors that can affect which one will be the best to use. LÄS MER

 5. 5. Investigation of the Influence of Incident Angle and Frequency Dependence of a Ceiling Absorber on Room Acoustic Descriptors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Arnheidur Bjarnadottir; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the following: − The influence of incident angle and frequency dependency of a ceiling absorber on room acoustic descriptors − How ceiling absorber properties influence room acoustic descriptors such as reverberation time and steady state sound pressure level − Whether steady state sound pressure level is more related to the statistical absorption coefficient (the average of all incidents) than the reverberation time in a room with an absorbent ceiling − The scattering effect due to furniture in a school classroom The software package WinFlag was used to simulate acoustics in a typical school classroom. The absorption coefficient was computed for several different angles, frequencies and ceiling absorbers. LÄS MER