Sökning: "Sound Design"

Visar resultat 1 - 5 av 540 uppsatser innehållade orden Sound Design.

 1. 1. LIGHT-BEAT: REACTIVE LIGHT FOR THE EMOTIONAL COMFORT OF NEWBORN  BABIES

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Despoina Myronidi; [2021]
  Nyckelord :newborns; feeling of presence; infant behaviours; social design; feeling safe; reactive light; pulsing light; sound and light; sensors and controls; programming light;

  Sammanfattning : This is a project-based thesis focusing on the investigation of topics related to human newborns and the factors found in their surrounding environment that need to be assessed so as to provide them with a feeling comfort. The objective is to boost their emotional development by the means of light in a close relation to sound so as to provide them with a type of intelligence allowing them to normally interact within a society during their adult life, reassuring social equality and eliminating potential social exclusion due to unexpected behaviours. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 3. 3. Integrering av kontorsarbetsplatsen i framtidens bostäder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Emilia Karlsson; Ellinor Håkansson; [2021]
  Nyckelord :hemmakontor; distansarbete; covid-19; flexibilitet; kontorsarbetsplats; hållbara bostäder; framtida bostäder;

  Sammanfattning : Since the pandemic of Covid-19 began in the spring of 2020 the Swedish Health Agency has recommended companies and organizations to let their employees work from home as much as possible. The rapid transition has developed many companies working methods and a new digital era in working life has begun. LÄS MER

 4. 4. Designing a better soundscape for the home office : Devlopment of acoustic furniture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Mattsson; Theodor Mihel; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Human centered design; Acoustic design; Furniture design; Product development; Home office; Sound environment; Teknisk design; människocentrerad design; Akustisk design; Möbeldesign; Produktutveckling; Hemmakontor; Ljudmiljö;

  Sammanfattning : As Covid-19 spread throughout the world in the early months of 2020 many people’s lives changed drastically. The situation forced millions of workers and students to start performing their work remotely from home. Currently in Sweden statistics shows that every third person working does it from home at least once a week. LÄS MER

 5. 5. Ljuddesign för Virtual Reality : En studie om att gestalta närvaro

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Benjamin Löfberg; Erik Tunhult; [2021]
  Nyckelord :Virtual Reality; Immersion; Presence; Sound Design; Audio Production; Virtual Reality; Immersion; närvaro; ljuddesign; ljudproduktion;

  Sammanfattning : I nuvarande forskning så existerar det ett research gap inom ljudproduktion och ljuddesign för Virtual Reality-applikationer. Det finns en mängd teknisk forskning om uppspelning av spatialiserat ljud för virtual reality med tekniker som binauralt ljud, HRTF (head-related transfer functions) och ambisonics. LÄS MER