Sökning: "Sound reduction index"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sound reduction index.

 1. 1. Hur genomföring av ventilationskanaler påverkar lättregelväggars ljudisolering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Erik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Akustik; ljudisolering; överföringsförlust; breakin; breakout; ventilationskanal; rörgenomföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When a ventilation duct passes through a sound-classified wall, the sound reduction index for the combined wall will deteriorate as sound can be transmitted from one room to another via the ventilation duct. In order to prevent a deterioration of the sound reduction index, which is the purpose of the report, several measures can be applied to the duct. LÄS MER

 2. 2. Ljudisolering i dubbelväggskontruktioner av KL-trä : Uppskatta reduktionstal med analytisk modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Erik Remnegård; [2020]
  Nyckelord :Ljudisolering; reduktionstal; dubbelväggskonstruktion; akustik; KL-trä;

  Sammanfattning : Rapidly growing cities require that new residential buildings be created at a matching pace. Moreover, ambitious environmental goals not only call for these buildings to be constructed swiftly, but also in a sustainable manner. Cross-laminated wood, abbreviated CLT, may partly offer a solution to these challenges. LÄS MER

 3. 3. FEM modelling of sound reduction index in partition CLT wall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Adam Hultin; Erik Hörström; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Constructing buildings with wood brings many advantages, especially regarding environmental aspects, which has brought an up-rise in these types of structures. However, one of the main issues regarding wooden structures is its tendency to perform poorly acoustically in lower frequencies compared to heavier structures. LÄS MER

 4. 4. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER

 5. 5. Ljudexponering vid användning av hörselskydd med intern kommunikation

  Master-uppsats, KTH/Teknisk akustik

  Författare :Hampus Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish armed forces, Försvarsmakten (FM), is the governing body in charge of defending the sovereignty of Sweden. In FM, a large part of the personnel is exposed to high levels of noise as part of their work with machines and weaponry. LÄS MER