Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 1990 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Fördelar med högre ”Maximal Force Output” i benförankrade hörapparatsystem: en crossover-studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Bergius; [2020-02-13]
  Nyckelord :benförankrat hörapparatsystem; maximal force output; kombinerad hörselnedsättning; bone anchored hearing systems; mixed hearing loss;

  Sammanfattning : Objective: To investigate how higher maximum force output (MFO) in Bone Anchored Hearing Systems affects the perceived benefit, subjective experience of sounds as well as hearing outcomes in subjects with mixed hearing loss, seen in relation to a smaller sound processor with lower MFO.Material and method: Prospective, randomized cross-over study (ABA). LÄS MER

 2. 2. The Search for Brilliance - Understanding and developing key skills for orchestral flute auditions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Paulo Ghiglia; [2020-02-12]
  Nyckelord :Auditions; Flute; Mock Auditions; Music Performance Anxiety; Orchestra; Practice; Technique Exercises; Sound; Articulation; Visualisation;

  Sammanfattning : This thesis is aimed at finding methods to improve performance quality in an audition settingthrough research on music performance anxiety, performance psychology, relaxation techiquesand flute technique. Using my personal experience in real auditions and daily practice, I alsoprovide examples of how I improved my proficiency as a performer through a portfolio oftechnical exercises that can improve skill levels as well as be a source of relaxation prior to anaudition. LÄS MER

 3. 3. Påverkar förskolemiljön barnens hörsel, uppmätt som otoakustiska distortionsprodukter?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sebastian Waltilla; [2020-01-17]
  Nyckelord :hörsel; förskola; barn; otoakustiska distorsionsprodukter; buller; arbetsmiljö; Hearing; Preschool; Children; Otoacoustic emission; noise; Occupationasl Environment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to assess if the preschool sound environment affects children's hearing, as measured by otoacoustic distortion products (DPOAE).To find out if the children’s hearing was affected by the time they spend in preschool, DPOAE amplitude in children with normal hearing function has been measured. LÄS MER

 4. 4. Improvisation på kontrabas : Skillnader i improviserat musicerande efter en tids strukturerad övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Robin Molin; [2020]
  Nyckelord :kontrabas; övning; improvisation; jazz; övningsmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader i mitt eget improviserade musicerande på kontrabas som går att urskilja efter en tids strukturerad övning. Ur detta syfte utvecklades naturligt följdfrågan vilken metod som skulle användas. Följaktligen utforskar denna uppsats även min metod för övning. LÄS MER

 5. 5. Deep Autoencoders for Compression in High Energy Physics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Eric Wulff; [2020]
  Nyckelord :ATLAS; hadron jet; machine learning; autoencoder; dimensionality reduction; artificial intelligence; high energy physics; data compression; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Current technological limitations make it impossible to store the enormous amount of data produced from proton-proton collisions by the ATLAS detector at CERN's Large Hadron Collider. Therefore, specialised hardware and software is being used to decide what data, or which proton-proton \textit{collision events}, to save and which to discard. LÄS MER