Sökning: "Sound"

Visar resultat 36 - 40 av 1988 uppsatser innehållade ordet Sound.

 1. 36. Creating Natural Variation in Game Dialogue

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jesper Timan; [2019]
  Nyckelord :Audio; Games; Dialogue; Dialog; Natural; Variation; Voice over; Audio engineering; Audio technology;

  Sammanfattning : The interactive and non-linear aspects of video games bring forth the problem of repetition.In game sound, dialogue is particularly susceptible to repetition because of our hearing’ssensitivity to human speech. LÄS MER

 2. 37. Navigering och mental representation med ljud i en icke-visuell 3D miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rickard von Friesendorff; [2019]
  Nyckelord :sound; games; navigation; mental representation; audio; ljud; spel; navigering; mental representation; ljudspel;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp forskning kring tillgänglighet inom data/tv-spel och fokuserar främst på ljudspel, en genre som särskilt uppstått för synnedsatta. Texten tar upp frågeställningen kring seende personers upplevelser av ljudspel och att kvalitativ data ska samlas in för denna studie. LÄS MER

 3. 38. Does changing the frequency content of a reverb affect perceived emotion in a video-game?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Oscar Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Video game; audio; emotion; reverb; sound design; TV-spel; spel; ljud; ljuddesign; reverb; känsla;

  Sammanfattning : Emotion is a large part of the experience when playing video-games, and sound design can strongly influence the emotional response in players. This study is about the effect reverb, which is part of the sound design, can have on a players perceived emotion. LÄS MER

 4. 39. Språksvårigheter i förskolan : Hur kan språksvårigheter upptäckas och stimuleras?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Hjerpe; [2019]
  Nyckelord :Preschool children; preschool teachers; language development methods; language problems.; Förskolebarn; Förskollärare; Metoder för språkutveckling; Språksvårigheter.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine whether and how the children who have difficulties with the language receive the help they need from the preschool teachers in order to improve their language development. Interview of semi-structured model with five preschool teachers at different kindergartens in the same municipality was conducted, where the pedagogues experiences were requested which methods/routines they work with to detect if children have language problems and what methods/ tools they use to help and stimulate language development, and how they have worked with that has given the best language enhancement in children with language difficulties. LÄS MER

 5. 40. Lusten att lära : En studie kring varför människor väljer att lära sig något de inte måste

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Madeleine Bergman; [2019]
  Nyckelord :Networked learning; Historiskt återskapande; informellt lärande; kollektiv intelligens; motivation;

  Sammanfattning : This study focuses on historical reenactment, and the informal learning that takes place within that subculture. Through observations during events, and informal semi-structured interviews I have tried to identify some of the aspects that contribute to the motivation to learn that is prominent within the historical reenactment community. LÄS MER