Sökning: "South Africa"

Visar resultat 1 - 5 av 804 uppsatser innehållade orden South Africa.

 1. 1. Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte: Processer och konsekvenser av rörelsens utvecklig i Sydafrika.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per Erik Ålöv; [2022-01-20]
  Nyckelord :Pentekostalism; Neo-Pentekostalism; Utveckling;

  Sammanfattning : I litteraturstudien ”Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte - Processer och konsekvenser av rörelsens utveckling i Sydafrika” undersöks på fyra huvudfrågor: Hur ser den Neo-Pentekostala rörelsen ut i Sydafrika idag? Hur har den vuxit fram? Varför är den så framgångsrik? Och vilka samhälleliga konsekvenser får den? Genom att utifrån litteraturen anta ett internationellt, regionalt och lokalt perspektiv skapas bilden och dess historiska ursprung, tidiga utveckling Sydafrika och dess samtida former. Rörelsens kraftiga utveckling i Sydafrika är tydlig men bör inte ses som ett nytt fenomen då den redan från starten för mer än hundra år sedan, i ett kyrkohistoriskt perspektiv, betraktades som ett fenomen. LÄS MER

 2. 2. Entrepreneurial Ecosystem Challenges for AI Startups Internationalization : Evidence from Emerging Markets Case Studies

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hansika Dahanayake; Claudia Bih Muna; [2022]
  Nyckelord :Internationalization Process; AI Startups; Startups; Entrepreneurial Ecosystem; Social Entrepreneurial Ecosystem; Material Entrepreneurial Ecosystem; Cultural Entrepreneurial Ecosystem; Africa; South Africa; Nigeria;

  Sammanfattning : The process of internationalization may be more difficult for emerging markets' artificial intelligence startups (AI startups) due to several challenges. These challenges include weak institutions, limited financial support, political instability, lack of adequate local infrastructure. LÄS MER

 3. 3. Development as more than economic growth : A qualitative analysis on development in the African Union’s migration policy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Ayaat Abdelaziz; [2022]
  Nyckelord :migration policy; African Union; migration-development nexus; postcolonialism; critical development;

  Sammanfattning : An increased global attention has been placed on the effects of migration on development, particularly in Africa, due to the increase in remittances to the continent. The African Union (AU) has negotiated multiple migration frameworks and conventions to promote development in this arena. LÄS MER

 4. 4. Four years with Cotula coronopifolia  : Monitoring and climate suitability modelling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysiologisk botanik

  Författare :Lina Tomasson; [2022]
  Nyckelord :climate suitability model; Cotula coronopifolia; dispersal mechanisms; expansion speed; invasive alien species;

  Sammanfattning : Cotula coronopifolia is a short-lived plant that originates from South Africa and Namibia. It has been present in Europe since the 18th century. This study includes a monitoring inventory of two C. coronopifolia populations on Öland, Sweden, which has taken place continuously four consecutive years (2018-2021). LÄS MER

 5. 5. Smile and Waive? A critical case study of the TRIPS waiver for COVID-19 products using World-Systems Theory and Realism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Alexanderson; [2022]
  Nyckelord :World-Systems Theory; Marxist-Realism; COVID-19; Health Equity; TRIPS waiver; Intellectual Property; Core-periphery division; World Trade Organization; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic has been one of the deadliest health crises in modern history. Increasing production of all relevant medical goods and ensuring their equitable distribution has been argued as a necessity to contain the pandemic, which led to the South African and Indian delegation in the TRIPS Council of the World Trade Organization to propose the implementation of a TRIPS waiver to ensure that intellectual property does not pose a barrier to increased production. LÄS MER