Sökning: "South African Border War"

Hittade 1 uppsats innehållade orden South African Border War.

  1. 1. Warden i småskaliga krig : Luftoperationer under Sydafrikanska gränskriget

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Adam Lewis-Olsson; [2013]
    Nyckelord :Warden; South African Border War; Angola; Airpower; Warden; Sydafrikanska gränskriget; Angola; Luftmakt;

    Sammanfattning : Konflikterna i södra Afrika under 1900-talets andra hälft är något som idag är främmande för många och som direkt för tankarna till apartheid regimen. Hårt pressat av omvärlden på grund av deras raspolitik kämpade Sydafrika i många år en oftast anonym konflikt mot kommunistiska styrkor som hade stöd från Kuba och Sovjetunionen. LÄS MER