Sökning: "Southeast Asia"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Southeast Asia.

 1. 1. Abe Shinzō on Southeast Asia: Maritime Policy and the “Abe Doctrine”

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Tristan Fleming-Froy; [2019]
  Nyckelord :Abe doctrine; Abe Shinzō; Maritime policy; Southeast Asia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since his return to office in 2012, Japanese Prime Minister Abe Shinzō has been widely recognised as pursuing a more proactive foreign and security policy than previous prime ministers. This thesis examines the maritime policies of Prime Minister Abe applicable to the South East Asia region as an example of his changed approach to foreign and security policies. LÄS MER

 2. 2. Sydostasiens oönskade barn - en studie om barn på ett barnhem i Sydostasien

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotte Pirkkanen Snäll; [2019]
  Nyckelord :Barnhem; bakgrund; hälsa; kvalitativ intervju; observation; omsorg;

  Sammanfattning : Det har visat sig att det finns över åtta miljoner barn som bor på barnhem och att  endast  en  av  fem  barn  är  föräldralös. Engagemang  för  social  arbete  och barns rättigheter utgör utgångspunkter idenna studiesamt att göra skillnad. LÄS MER

 3. 3. Remote sensing methods for detecting deforestation and illegal logging in Bosnia and Herzegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ana Gebert; [2019]
  Nyckelord :Bosnia and Herzegovina BiH ; Canton Sarajevo; illegal logging; remote sensing; deforestation; Global Forest Change GFC ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : With the rapid and alarming rate at which forests are disappearing around the world, it is of great importance to effectively estimate loss of forest cover due to different causes. Among those causes illegal logging is a particularly enigmatic and dangerous one made well-known by the destruction of the tropical rainforests of South America and Southeast Asia. LÄS MER

 4. 4. The biodiversity loss crisis in Southeast Asia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; ecosystem services; biocentrism; Southeast Asia; sixth mass-extinction;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats gör en ansats till att belysa biodiversitetsproblematiken i Sydostasien, som är ett område med mycket hög artrikedom som samtidigt hotas av en intensifierad förlust av arter. Fyra ’biodiversitet hotspots’ omger Sydostasien, vilka indikerar platser med hög artrikedom vilka sammanfaller med hög förlust av habitat. LÄS MER

 5. 5. Economic Growth and Well-being in Singapore and Malaysia: A Comparative Case Study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Matti Pousi; [2019]
  Nyckelord :well-being; happiness; Southeast Asia; Singapore; Malaysia; Malaya; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite a common colonial past under the British empire, Singapore and Malaysia have experienced vastly different development paths since independence. While Singapore has one of the highest per capita incomes in the world today, Malaysia’s economy remains a mere third of that of Singapore’s. LÄS MER