Sökning: "Soviet Union"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden Soviet Union.

 1. 1. FÖRÄNDRADE VÄLFÄRDSATTITYDER I EUROPA? En komparativ fallstudie av välfärdsattityder mellan tre postkommunistiska och tre västerländska EU-medlemsländer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Eriksson Wall; [2021-02-11]
  Nyckelord :Välfärdsattityder; Postkommunism; Östeuropa; Europeiska Unionen; Soft Power; Välfärdsregimer; Welfare attitudes; Postcommunism; Eastern Europe; European union; Soft Power; Welfare regimes;

  Sammanfattning : The following thesis aims to explore how welfare attitudes in east European countries havechanged since the resolution of the Soviet Union and the fall of communism. It also aims toexplore whether or not the European Unions “Soft power” affects eastern European countriesand drive them towards western convergence. LÄS MER

 2. 2. Sovjets digitala ansikte : En undersökning av hur Sovjetunionen framställs i digitala läromedel ämnade för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Lindestaf; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; Historia; Sovjetunionen;

  Sammanfattning : This study has examined how the Soviet Union has been portrayed in digital educational material in Sweden. Since similar studies has been done on history textbooks, the study also compared the result with previous studies in order to see how the portrayal might have change during the years. LÄS MER

 3. 3. Framväxten utav en oligarki : Elitism och kontraktsteori i en rysk kontext

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Sebastian Sundvik; [2021]
  Nyckelord :Oligarchy; elitism; social contract; Yeltsin; Putin; privatizations; crime.;

  Sammanfattning : When the Soviet Union fell it marked the end of an era the ones totalitarian communist state collapsed and, in its place, a new state called Russa emerged with a new leader Boris Yeltsin as the great reformer who had a mission of making Russia a country similar to those int the west. This dream was not to last long soon after his arrival the economy crashed, inflation had skyrocketed, and crime and unemployment struck the country. LÄS MER

 4. 4. Kapitalisterna från Sovjetunionen : Svenska dagstidningars behandling av inflytesrika män från före detta Sovjetunionen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Ruben Calvo; [2021]
  Nyckelord :Oligarch oligarchy oligarchs Swedish newspaper Critical discourse analysis Russia Soviet Union Ukraine Sweden; Oligarker oligarki oligark Aftonbladet Dagens Nyheter Dagens Industri Kritisk diskursanalys Svenska dagstidningar Ryssland Sovjetunionen Ukraina Sverige;

  Sammanfattning : The usage of the word oligarch has been growing rapidly in Swedish newspapers since the fall of the Soviet Union. In this study, I will examine the way Swedish newspapers have been using the word, in what I asses as a biased way. LÄS MER

 5. 5. Tre små berättelser och en läroboksskildring om Sovjetunionen under Stalins regim : En historiedidaktisk analys av fiktionens potential i historieundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Laurén; Jenny Krondahl; [2021]
  Nyckelord :Fiktion; mikrohistoria; makrohistoria; historieundervisning; historielärobok;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what three fictional narratives can contribute to the history education in Swedish upper secondary school and how they stand in comparison to a history textbook. We focus on narratives about the Soviet Union during the reign of Stalin from the end of the 1920’s to 1953. LÄS MER