Sökning: "Sovjet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Sovjet.

 1. 1. I resterna av Chernobyl : En kvalitativ studie av serien Chernobyl och dess gestaltning av Sovjet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Josefin Curman; Ella Thelenius; [2021]
  Nyckelord :Chernobyl; Tjernobyl; HBO; gestaltning; Sovjet; semiotisk analys; gestaltningsteorin; Entman;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study on the tv series Chernobyl and examines how Soviet is portrayed through the character of Boris Shcherbina and the environment in which the series takes place. For many, the series is a first acquaintance with the nuclear accident and Soviet in the 80’s. LÄS MER

 2. 2. Vem är du? : En multimodal diskursanalytisk studie om nationell identitet i ryska filmaffischer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mira Lund; [2020]
  Nyckelord :national identity; Soviet; Russia; multimodal discourse study; film poster; propaganda; imagined community; public sphere; war memories; globalisation; russian hegemony.; nationell identitet; Sovjet; Ryssland; multimodal diskursstudie; filmaffisch; propaganda; föreställd gemenskap; offentlig sfär; krigsminnen; globalisering; rysk hegemoni.;

  Sammanfattning : This is a multimodal discourse analytical study about national identity in russian film posters specifically in regards to four themes, posters that demonstrates wars, conflicts, violence or weapons. The aim of the study is to illustrate how national identity is portrayed in russian film posters, in relation to these four above themes from the start of the Soviet union 1922, until the end of the union 1991, plus four years ahead. LÄS MER

 3. 3. Fara och förändring : Sveriges säkerhetspolitiska förhållande till Ryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Wellton; [2020]
  Nyckelord :Sverige-Ryssland; Post-sovjet; Försvarsberedningen; internationella relationer; Jämförande teoriprövande fallstudie; Försvar; realistisk teori; Krim; Säkerhetspolitik; maktbalans; polaritet; säkerhetsdilemmat.;

  Sammanfattning : This essay examines the international relationship of Sweden and Russia in the period after the Cold war and the dissolution of the Sovietunion. Focusing on the period before and after the annexation of Crimea. LÄS MER

 4. 4. "Vart är vi på väg?" : En kvalitativ studie av Sverigedemokraternas vision för public service, och dess förhållande till politik, juridik och teori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Sweden Democrats; Swedish politics; Populism; Public service broadcasting; PSB; Media; Sverigedemokraterna; SD; politik; populism; public service; Sveriges Television; SVT; media;

  Sammanfattning : Den eviga debatten kring public service roll i svensk demokrati har under vintern blossat upp rejält på nytt i och med Sverigedemokraternas utspel om att kalla in bolagens chefer till Kulturutskottet och Linus Bylunds uttalanden om att straffa partiska och osakliga journalister. Denna studie syftar till att utröna vad Sverigedemokraternas vision för public service är och hur den förhåller sig till övriga politiska partier, det förvaltningsrättsliga systemet och normativa teorier om medier. LÄS MER

 5. 5. Ukraїnas självständighet 1917 i svensk press 1917–1918

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Leo Bergman; [2017]
  Nyckelord :Ukraine Peace; Ukraїna; Ukraine; independence; 1917; 1918; independence movement; peace treaty; invasion; invasion war; independence war; freedom war; freedom struggle; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; holodomor; 1921; 1923; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kyiv; Odesa; Charkiv; Dnipro; Crimea; revolution; UNR; Ukraine’s National Republic; press; swedish press; press survey; press study; communism; leninism; Moksel; genocide; Petrograd; coup d état; CHEKA; nkvd; Moskau; GPU; KGB; lenin; Red Army; Soviet; Soviet Union; bolsheviks; socialists; Moscovia; red terror; communist terror; SSU; socialdemocrats; red guardian; red guard; white guardian; black guard; Finland; Sweden; Finnish independence movement; terrorist organization; commission; civil war; invasion; genocide; proletarian; bolshevik terror; cadets; moscovian threat; russian threat; muscovites; Pultava; Poltava; Tauria; Katerynoslaw; Chernihiv; Ottokar Czernin; Weimar republic; Deutsches Reich; interim government; national hero; mensheviks; maximalists; minimalists; provisional government; Rada; supremacy; central powers; Germany; Deutschland; German Empire; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; communist propaganda; Mohilev; peace negotiation; Caucasus; Cuban; Don; Ukrajina; UkrajinaFreden; Ukraїna; Ukraina; självständighet; 1917; 1918; självständighetsrörelse; Tidningsuppsats; presstudie; pressundersökning; tidningsstudie; dagspress; rikspress; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Holodomor; 1921; 1923; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kommunism; Sovjet; bolsjeviker; Petrograd; Krim; Charkiv; Odesa; Dnipro; Kyjiv; Revolution; Leninism; statskupp; TJEKA; nkvd; GPU; KGB; lenin; invasionskrig; invasion; fredsavtal; socialister; kommunister; röda armén; röd terror; kommunistisk terror; SSU; socialdemokrater; rödgardister; vitgardister; svarta gardet; Finland; Sverige; finska självständighetsrörelsen; terrororganisation; kommission; inbördeskrig; folkmord; självständighetskrig; proletär; bolsjevikiska terrorismen; kadetterna; ryssar; rysshotet; Moskovitien; Poltava; Pultava; Taurien; Katerynoslaw; Tjernihiv; Czernin; nationalhjälte; mensjeviker; maximalisterna; minimalisterna; interimregering; provisorisk regering; rada; suprematien; centralmakterna; Tyskland; Weimar republic; Deutsches Reich; Tyska riket; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; kommunistpropaganda; Mohilev; fredsförhandling; Kaukasus; Kuban; Don;

  Sammanfattning : This dissertation is a quantitative study with elements of qualitative analysis. The purpose of this quantitative study was to investigate WHAT was written about Ukraine's independence 1917 in Swedish press 1917–1918. LÄS MER