Sökning: "Sovjetunionen"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Sovjetunionen.

 1. 1. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Andersson; [2022]
  Nyckelord :Sovjetiska parker; landskapsarkitektur i Sovjetunionen; politisk landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : This paper aim to discuss the relation between the landscape architecture in parks and the politics and ideology of the Soviet union. Firstly, a background about the landscape architecture and architecture history of Russia is given, together with some important styles and expressions particularly connected to that time. LÄS MER

 2. 2. Synen på sovjetkommunism i historieundervisning : Kunskapsöversikt av forskningen kring synen på sovjetkommunism i historieundervisning från 1933 till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Evelyn Nilsson; Moa Luxhöj; [2022]
  Nyckelord :“The living history forum”; History; “History teaching”; “Cold War”; Communism; Soviet; Education; forum för levande historia ; Historia; Historieundervisning; Kalla kriget ; Kommunistiska; Sovjet; Utbildning;

  Sammanfattning : Abstrakt Målet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga tidigare forskning i synen på sovjetkommunism och Sovjetunionens roll under kalla kriget och hur det skildras i historieundervisningen. Översikten kommer även att kartlägga forskning i hur och varför detta ämne skiljer sig i länder som i dagsläget är icke-kommunistiska baserat på skillnader i historiekulturer från 1933 till nutid. LÄS MER

 3. 3. Uppgång och fall : Läromedelsanalys om Sovjetunionen i komparation till Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sarah Mizuno Helmertz; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Sovjetunionen; Romarriket; Nazityskland; Jugoslavien; historieskrivning; historiesyn; kapitalistisk realism; historiens slut;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka digitala läromedelstexter om Sovjetunionens kontroversiella historia och vidare i komparation till historieskrivningar om Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien. De utvalda ämnesområdena innefattar olika grader av politisk känslighet och utgör samhällen som har uppstått och fallit under olika tidsperioder. LÄS MER

 4. 4. Cold War in Swedish textbooks : A discourse analytical study on the description of the Soviet Union and the United States during the Cold war

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arvid Lindgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter andra världskrigets slut stod de allierande länderna USA och Sovjetunionen som segrare. Alliansen visade sig dock vara kortvarig, och stormakternas ideologiska olikheter kom att bli centrum för den globala diskussionen i de nästkommande årtiondena. LÄS MER

 5. 5. Lära gamla hundar att sitta? Logic of appropriateness och vettingprocesser i Estland och Ukraina

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ossian Hamberg; [2022]
  Nyckelord :Underrättelsereform; logic of appropriateness; tjekism; demokratisk kontroll; post-sovjet; Estland; Ukraina; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer säkerhets- och underrättelsetjänstreform i två forna sovjetrepubliker, Estland och Ukraina, undersökas med hjälp av logic of appropriateness. När Sovjetunionen föll fann sig både Estland och Ukraina i en prövande säkerhetssituation och behövde snabbt bestämma sig för vilken väg de respektive staterna skulle ta när det gällde underrättelsetjänsten och det forna KGB. LÄS MER