Sökning: "Spårbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Spårbarhet.

 1. 1. GDPR: Har maktmonopolet skiftats? En studie om hur informerade användare nyttjar sina rättigheter för att reglera sin spårbarhet online.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sofia Linderoth; Caroline Hult; [2020]
  Nyckelord :GDPR; cookies; spårbarhet; integritet; användare; Science General;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har allt fler tjänster flyttats online och mängden data som dagligen samlas om användare har blivit allt mer omfattande. Efter flertalet skandaler rörande personuppgifter har diskussionen kring integritet på nätet blivit ett vanligt inslag. LÄS MER

 2. 2. Begränsningar kring IT-verktyg inom Big Data management

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christian Dahlberg; Rikard Funck; [2020]
  Nyckelord :Big Data; management; IT-verktyg; begränsningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : En genomgående exponentiell ökning av Big Data sätter idag press och ställer krav på organisationer. Att effektivisera användningen av IT-verktyg inom processer blir alltmer viktigare för att bekämpa och överkomma problem som kan uppstå under förvaltning av stora datamängder i alla olika stadier av datahanteringen. LÄS MER

 3. 3. Traceability of Medical Devices Used During Surgeries : A Study of the Current Traceability System at the Karolinska University Hospital in Solna and Research of Improvement

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Charlott Danko; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The last few decades' development of technology has greatly affected healthcare. The implementation of technology in healthcare has advanced and improved it immensely, but it has also brought a new level of complexity. One of the modern issues introduced to healthcare is the traceability of medical devices. LÄS MER

 4. 4. Supply Chain Traceability : A framework for a future traceability system in the electrification industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :William Bergström; Florian Haas; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Society's demand for supply chain traceability is increasing. The need for traceability has been prevalent in food and pharmaceuticals for quite some time. However, the demand for traceability is now spreading to other industries, for instance, the electrification industry. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar med lean i sjukvården för att säkerställa spårbarhet och patientsäkerhet : En fallstudie på Gävle sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Lundgren Rasmus; Marcus Engwall; [2020]
  Nyckelord :Lean; lean Healthcare; logistics; healthcare logistics; patient safety; traceability; Lean; lean i sjukvård; logistik; sjukvårdslogistik; patientsäkerhet; spårbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: För ett sjukhus är kvalitetssäkringsarbetet en grundläggande faktor för att göra vården säker. I detta avseende nämns patientsäkerhet som en viktig faktor och med ett ökat behov i vården med omfattande personalminskningar och negativ ekonomisk utveckling skulle en metod för att leverera högre hälsovårdskvalitet till lägre kostnader vara ovärderlig. LÄS MER