Sökning: "Spårdjup"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Spårdjup.

 1. 1. Spårdjup i asfaltsbeläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Emil Svensk; [2019]
  Nyckelord :rut depth; asphalt surface; maintain; Spårdjup; asfaltsbeläggning; underhåll;

  Sammanfattning : I Sverige idag finns ett statligt vägnät som finansieras och underhålls av de Svenska myndigheterna genom Trafikverket. På Trafikverkets avdelning för underhåll planeras och genomförs underhållsåtgärder för att vägarnas standard ska uppfylla de beslutande kraven som finns. LÄS MER

 2. 2. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rasmus Wictorsson; [2019]
  Nyckelord :fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Sammanfattning : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. LÄS MER

 3. 3. Utvärdrering av erfarenheter med gummimodifierad asfalt i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Westman; [2019]
  Nyckelord :Gummiasfalt; GMB; Asfalt; Asfaltbetong;

  Sammanfattning : På 60-talet genomfördes det försök, både i Sverige och i USA, med olika typer av gummiasfalt. I Sverige utvecklads den torra processen som bygger på att blanda gummifraktioner, tillverkade från gamla däck, samt stenmaterial innan bitumen blandas in för att skapa en asfaltsmassa. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av tillfälliga vägar - en modellansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Filippa Höög; [2018]
  Nyckelord :Dimensionering; Tillfälliga vägar; Tillfällig; Grusöverbyggnad; Grusväg; Spårdjup; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Pavements in Sweden today are often designed to have a life span of at least 20 years. This means that pavements are designed to endure all seasons for 20 years: 20 winters, 20 spring thaws. 20 summers and so on. For those occasions where a life span less than 20 years is requested, there is no standardized method to use today. LÄS MER

 5. 5. Konindexbaserad prognostisering av spårdjup på sedimentmarker för Komatsus skotare

  Master-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Jonas Eriksson; [2015]
  Nyckelord :simulering; skotning; överfarter; utrustningsalternativ;

  Sammanfattning : I Sverige sker idag avverkning och terrängtransport av virke till största del mekaniserat. Vid terrängtransport av virke med en skotare skapas ofta en spårbildning i marken. Spårbildningen kan leda till körskador. Körskador är en fråga som många intressenter vill undvika, bl. LÄS MER