Sökning: "Spårledningar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Spårledningar.

 1. 1. Verifiering av ERTMS-signalprojektering : Tillämpning mot Estland

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Bahaman Haidari; Isak Holm; [2015]
  Nyckelord :TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalise; Trackcircuit; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok; TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalis; Spårledningar; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok;

  Sammanfattning : Inom EU finns ett regelverk som strävar efter interoperabilitet att det ska vara lätt att kunna resa och göra affärer mellan alla nationer inom EU utan att behöva vare sig byta tåg eller förare. Denna rapport specificerar de olika lagar och regler som utfärdats och specificerats av EU kommissionen och UNISIG samt det svenska nationella regelverket som gäller för ERTMS-signalprojekteringen för markutrustning. LÄS MER

 2. 2. Signalfel – Hur kan dessa reduceras? : Analys av driftstörningar i signalsystem på Ostkustbanan

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Victoria Hoang; Kevin Ly; [2015]
  Nyckelord :Railway; signalling failure; dependability; signalling; maintenance; condition assessment; proposals for future action; Järnväg; signalfel; driftsäkerhet; signalsystem; underhåll; tillståndsbedömning; åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : Under de senaste årtionden har tågförseningar i järnvägen ökat allt mer i samband med en minskande driftsäkerhet. Orsaken till den låga driftsäkerheten kan kopplas till den ökade trafikmängden och eftersatta underhållsarbeten, det vill säga slitna spår som används alldeles för länge. LÄS MER

 3. 3. Förbättringsåtgärder för ställverk 59

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Erik Andersson; [2013]
  Nyckelord :signalsäkerhetsanläggning; signalställverk; ställverk; relä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att pressentera ett antal tekniska lösningar för att förbättra säkerheten och kapaciteten i ställverk 59. Ställverk 59 är den vanligaste ställverkstypen på Trafikverkets järnvägsnät. LÄS MER