Sökning: "Space allocation"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Space allocation.

 1. 1. Prissättningsstrategier inom sjöfraktindustrin : Fallstudie på två internationellarederier

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Algot Andrén Cederholm; Markus Arnell; David Johnson; [2020]
  Nyckelord :Container-shipping; Prissättning sjöfrakt; Transportekonomi; Prissättningsstrategier; Kostnadsproblematik sjöfrakt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete genomförs en omfattande analys om hur prissättningsstrategier tillämpas inom sjöfraktindustrin. Denna bransch har en nyckelfunktion i världens globala försörjningskedjor och spelar en viktig roll i världsekonomin. Trots det präglas industrin av låga vinstmarginaler samt höga kostnader och påtaglig konkurrens. LÄS MER

 2. 2. Prioritering av gatuutrymmet från planering till implementering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Petter Streijffert; [2020]
  Nyckelord :transport corridor; planning; street space; space allocation; transport modes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur de olika trafikslagen prioriteras i gatuutrymmet i form av en kritisk granskning av Spårvägsprojektet i Lund. Arbetet ämnar utreda bland annat utrymmesbehovet för motorfordon, cyklister och fotgängare. LÄS MER

 3. 3. Perceived physical presence in Mixed reality embodiment vs Augmented reality robot interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kasper Karlgren; [2019]
  Nyckelord :Embodiment; Virtual agent; Robot interaction; Social presence;

  Sammanfattning : This thesis presents a novel interaction model using mixed reality simulating a robot human interaction; a clay embodiment is overlaid with animated facial features using mobile augmented reality. One of the challenges when building a social agent, whether it is for education or solely social interaction, is to achieve social presence. LÄS MER

 4. 4. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 5. 5. Katters användning av burutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Aune; [2019]
  Nyckelord :burhållning; katt; katthem; burutnyttjande; stress;

  Sammanfattning : Katten är ett av de mest populära sällskapsdjuren i många länder världen över. Många katter lever idag i begränsade miljöer som strikta innekatter eller i bur, exempelvis på katthem, veterinärkliniker eller forskningsanläggningar. LÄS MER