Sökning: "Space syntax"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Space syntax.

 1. 1. Att mötas på mitten - En studie om stadsläkning för ökad integration

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Victoria Alstäde; [2018]
  Nyckelord :Stadsläkning; segregation; integration; performativitet; urbanmorfologi; stadsform; Space syntax; fysisk planering; barriär; stadsplanering;

  Sammanfattning : I Stockholms ytterstad präglas många stadsdelar av områdessegregation, där de socioekonomiska förutsättningarna till stor omfattning skiljer sig från område till område. I den fysiska planeringen har få storskaliga insatser genomförts för att förändra denna struktur, då arkitektur och sociala frågor har kopplats samman först på senare tid. LÄS MER

 2. 2. Arkipunktur - ett aktivitetshus på Kirseberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jakob Wermelin; [2018]
  Nyckelord :community centre space syntax brick architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. METHODS FOR STUDYING PUBLIC SPACES' IMPACT ON THEIR LIFE : How to understand and improve them for their purpose

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Kristin Westlund; [2018]
  Nyckelord :urban planning; methods; public space; public life; public spaces impact on public life;

  Sammanfattning : The great impact urbanized cities have on its people has been studied since the 1960s. This has created new methods to measure this impact. However, because of lack of knowledge on how to use these methods they are rarely used in the planning process of new spaces in practice. LÄS MER

 4. 4. Lärosektor Fatburen : – Komvuxskola på Södermalm

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :August Persson; [2018]
  Nyckelord :Komvux; utbildning; läromiljö; skola; Fatbursparken; Stockholm; Södermalm; Citybanan; Stambanan; Bofill; Bofills båge; Fatburen; Fackverk; Informella läromiljöer; Citybanan; Stambanan;

  Sammanfattning : En komplex tomt Att framställa ett förslag för ett Komvux i Fatbursparken på Södermalm i Stockholm är en utmaning. Detta är en tomt placerad mitt i mötet mellan flertalet skalor och stilar. LÄS MER

 5. 5. Lokaler i gatuplan - Förutsättningar och samspel med stadsrummet : Ett gestaltande arbete om rumsintegration & interaktion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Niki Sandström; Lisa Marklinder; [2018]
  Nyckelord :lokaler i gatuplan; stadsrummet; interaktion; yttre faktorer; attraktorer; space syntax; rumslig integration;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete avser en kombination av utredande arbete och gestaltande förslag. Det utredande arbetet syftar till att analysera stadsrummets strukturella samt lokala förutsättningar för framgångsrika lokaler i gatuplan. LÄS MER