Sökning: "Spacer fabrics"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Spacer fabrics.

 1. 1. Flatstickad distanstextil : Formstickad 3D-struktur och fokus på vidhäftningsförmågan hos olika bindningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mia Ewert; Moa Ulfsson; [2018]
  Nyckelord :Spacer fabrics; PVC; polyurethane; polyethylene; silicone; polypropylene; adhesion; knitting technology; Distanstextil; PVC; polyuretan; polyeten; silikon; polypropen; vidhäftning; adhesion; trikåteknik;

  Sammanfattning : Sjöräddningssällskapet har sedan 1907 räddat liv genom frivilliga sjöräddare. De har en vision om att kunna effektivisera sina räddningsaktioner genom att skicka ut en drönare till olycksplatsen för att få en övergripande bild av händelsen och på så sätt kunna anpassa rätt utrustning och personal. LÄS MER

 2. 2. Development of a pre-knitting friction test method and study of friction and bending of yarns with high stiffness.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Joel Peterson; Ellinor Vegborn; [2009]
  Nyckelord :knitting technology; carbon fibres; pet fibres; aramid fibres; flexural rigidity; friction;

  Sammanfattning : Knitting is a class of techniques for production of textile fabrics by inter-looping yarns withthe use of hooked needles. The new loops are created when the yarns drawn through thepreviously formed loops. LÄS MER