Sökning: "Spanien"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet Spanien.

 1. 1. Assessment Based on Indicators of the Sustainable Development Goals in Spain : A Data Science Approach

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Carlos de Miguel Ramos; [2020]
  Nyckelord :SDG; correlation; regression; SDG; korrelation; regression;

  Sammanfattning : The global sustainable development has been marked by the United Nations plans for more than two decades. These plans have been adopted by most of the developed and developing countries to achieve the 2030 Agenda, currently formed by the 17 Sustainable Development Goals. LÄS MER

 2. 2. Vårdtyngd hos anhörigvårdare vid vård av närstående med kognitiv nedsättning : En desprektiv tvärsnittstudie baserat på SMART4MD i Sverige och Spanien

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Angelica Haglund; Elin Larsson; [2020]
  Nyckelord :Anhörigvårdare Kognitiv nedsättning närstående vårdtyngd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv nedsättning är något som ökar allt mer globalt bland den åldrande befolkningen på grund av den ökade medellivslängden för äldre. Samtidigt som kognitiv nedsättning ökar så faller allt mer ansvar på den informella vården, vilket kan resultera i att anhörigvårdaren får vårda sin närstående med kognitiv nedsättning. LÄS MER

 3. 3. Ensamhet i ålderdomen : En studie om personlighet och kulturell anknytning kopplad till ensamhet hos äldre människor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maria del Rosario Torres Medina; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; personlighetsdrag; äldre ålder; olika kulturer.;

  Sammanfattning : Även om ensamhet kan drabba alla åldrar är gruppen äldre människor en av dem som står i särskild sårbarhet för att uppleva detta fenomen. Den här studien undersökte ensamhetskänslor hos 93 äldre människor kopplad till personlighetsdrag. LÄS MER

 4. 4. Socialt stöd i arbetet med barn och unga : En kvalitativ studie av ideella organisationer i Barcelona, Spanien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabell Halldin; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Spain; non-profit organizations; children; youth; social support; collaboration.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This work aims to examine the strategies that social workers at non-profit organizations in Barcelona work with in meeting children who are in need of social support. The study was conducted qualitatively, with the method semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Spanien och Rumäniens Demokratisering

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Gina Sturesson; [2020]
  Nyckelord :Spanien; Rumänien; Demokratisering; Transition;

  Sammanfattning : Spain and Romania are two countries which have been successfully democratized. Fransisco Franco ruled Spain for a long time as a fascist dictatorship and Ceausescu ruled over Romania as a communist state. Today, both countries are considered democracies despite remaining problems with, for example, corruption. LÄS MER