Sökning: "Spanien"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet Spanien.

 1. 1. Digital transformation: How does physician’s work become affected by the use of digital health technologies?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jakob Schultze; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; digital health technologies; physicians; mobile health mHealth ; electronic health eHealth ; artificial intelligence AI ; machine learning ML ; online health; electronic health records EHR ; digital communication.;

  Sammanfattning : Digital transformation is evolving, and it is driving at the helm of the digital evolution. The amount of information accessible to us has revolutionized the way we gather information. Mobile technology and the immediate and ubiquitous access to information has changed how we engage with services including healthcare. LÄS MER

 2. 2. Bra mat på äldre dar : En litteraturstudie om äldre patienters måltidsupplevelser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Edvin Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Mealtime experience; nutrition; wellbeing; geriatrics; self-care  ; Måltidsupplevelse; nutrition; välbefinnande; geriatrik; egenvård;

  Sammanfattning : Att förebygga ohälsa och att stärka det friska är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Missnöjdhet med måltidsupplevelsen är en bidragande orsak till lågt näringsintag, något som i sin tur är en riskfaktor för undernäring. LÄS MER

 3. 3. Techno-economic Analysis and Market Potential Study of Solar Heat in Industrial Processes : A Fresnel Direct Steam Generation case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Guillermo de Santos López; [2021]
  Nyckelord :Solar heat in industrial processes; techno-economic analysis; market potential; direct steam generation; Fresnel technology;

  Sammanfattning : The industrial sector not only has a big contribution to global emissions but also a low share of renewable energy for heat demand. Knowing that most of the energy consumption in industry is heat and that half of it is at medium-low temperature (below 400 ºC), it is a great market for the integration of solar thermal technologies. LÄS MER

 4. 4. VARFÖR BÖRJAR MÄNNISKOR PROSTITUERA SIG? : En systematisk litteraturöversikt kring människors upplevelser av orsaker till vägen in i prostitution

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kriminologi (KR); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kriminologi (KR); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Saga Sharifi; Saga Wärnerson; Hermon Semere Tsegai; [2021]
  Nyckelord :Debut; sex work; perceptions; prostitution; vulnerability; Debut; prostitution; sexhandel; upplevelser; utsatthet;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka forskningsläget kring hur människor som har prostituerat sig upplever orsakerna till vägen in i prostitutionen då det i samband med arbetet kan uppstå mycket fysisk och psykisk utsatthet. Genom att skapa en större förståelse kring processerna in i prostitution kan preventionsarbetet utvecklas och förekomsten av prostitution, samt den utsattheten som uppstår, minska. LÄS MER

 5. 5. Assessment Based on Indicators of the Sustainable Development Goals in Spain : A Data Science Approach

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Carlos de Miguel Ramos; [2020]
  Nyckelord :SDG; correlation; regression; SDG; korrelation; regression;

  Sammanfattning : The global sustainable development has been marked by the United Nations plans for more than two decades. These plans have been adopted by most of the developed and developing countries to achieve the 2030 Agenda, currently formed by the 17 Sustainable Development Goals. LÄS MER