Sökning: "Spanien"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet Spanien.

 1. 1. "Mathematics is everywhere, and you can do so much with it!" : Förskollärares perspektiv på matematik i förskolan, en jämförande studie i Sverige och Spanien 

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lovisa Henriksson; Ida-Mari Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Matematik; Spanien; Sverige; Undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att jämföra hur svenska förskollärare respektive spanska förskollärare beskriver att de undervisar om matematik i förskolan i spontana som planerade aktiviteter. Den teoretiska utgångspunkten för studien är ett sociokulturellt samt ett variationsteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Is leadership something you do or something you are? : En undersökning i samarbete med Volvo Cars kring hur ledarskapet i Volvo Personal Serviceverkstäder kan utvecklas i linje med Lean Leadership för att öka möjligheterna till lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av Volvo Personal Service.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Matilda Gemoll; Cassandra Isgren; [2019]
  Nyckelord :change management; coaching; communication; implementation; leadership; lean; lean leadership; lean production; organizational change.; coaching; förändringsledarskap; implementation; kommunikation; lean; lean leadership; lean production; ledarskap; organisationsförändring.;

  Sammanfattning : The study was conducted in collaboration with Volvo Cars in the spring of 2019. The study examined the leadership of workshop managers in Sweden, Spain, Italy, Brazil, Chile, Mexico, Belgium and Poland. LÄS MER

 3. 3. ¡Vi kan protestera! – En fallstudie om proteströstning i Spanien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filip Björne; [2019]
  Nyckelord :Protest voting; voting behaviour; populism; spanish election.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the spanish general elections in 2015 two new partys recieved 34,6 percent of the Spanish voters support. One of them was the left wing populist party Podemos that got over 20 percent. The key factor for this success on an individual level were the citizens dissatisfaction with the political crisis, the corruption and the economic crises. LÄS MER

 4. 4. Märk-wärdige händelser : En svensk konsuls brev till kanslikollegium 1773-1800

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Benjamin Skagerstrand; [2019]
  Nyckelord :Diplomati; Diplomatihistoria; Spanien; Cadiz; Konsuler; Handel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Frihetsrörelse eller statskupp? - Om gestaltningen i nyhetsrapporteringen av självständighetsrörelsen i Katalonien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Oscar Barragan; Gustav Påhlsson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Gestaltning; Katalonien; Spanien; självständighet; Aftonbladet; SVT Nyheter; Dagens Nyheter; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ textanalys.; Framing; frames; Catalonia; Spain; independence; Aftonbladet; SVT Nyheter; Dagens Nyheter; quantitative content analysis; qualitative text analysis.;

  Sammanfattning : On October 1 2017 the citizens in the region of Catalonia held a referendum on independence from Spain, which was declared illegal by the Spanish government. On October 27 2017 the regional government of Catalonia declared independence. LÄS MER