Sökning: "Spanish"

Visar resultat 1 - 5 av 666 uppsatser innehållade ordet Spanish.

 1. 1. PLANERINGSPROCESSEN AV SÖDRA STATIONSOMRÅDET OCH BOFILLS BÅGE En studie av egenskaper i 1980-talets bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Christofher Gustavsson; [2021-09-08]
  Nyckelord :Ricardo Bofill; Properties in postmodern architecture; Urban planing; 1980s;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:27.... LÄS MER

 2. 2. Las unidades fraseológicas y su tratamiento en los manuales de ELE en Suecia: Un análisis de manuales del paso 4 (B1)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Cristina Fouces Canel; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : Phraseology, as a fundamental element of the communicative competence, must be considered when designing manuals for learning Spanish. The purpose of this work is to determine, through a quantitative and a qualitative analysis of two B1 level manuals in Sweden, what type of phraseological units is most common, what terminology is used to refer to them and how they are presented. LÄS MER

 3. 3. Caminando hacia la competencia intercultural - Un análisis comparativo de manuales suecos de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Nathalie Choi Andersson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : Såväl europeiska som svenska riktlinjer för undervisning i främmande språk understryker idag vikten vid att främja interkulturell kompetens hos elever. Eftersom språk och kultur är odelbara, sker en automatisk kulturell förmedling genom språkundervisningen och de material som används. LÄS MER

 4. 4. El papel de la lengua materna en la enseñanza del español como lengua meta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Patricia Aguirre Nylén; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : The use of the students´ mother tongue in teaching a new language seems to be a rather controversial issue if we review the history. Over the years there have been different theories of how foreign language teaching should be and what role the students´ mother tongue should have in it. LÄS MER

 5. 5. Material auténtico y motivación - Una investigación cualitativa sobre alumnos de ELE en Suecia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Yasmin Gebran Quiñones; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : In the field of modern language learning, how to motivate students is constantly being under discussion. Among the significant aspects to consider are the pedagogical decisions that the teacher performs, including the type of planning, teaching methodologies and materials elected throughout the classes. LÄS MER