Sökning: "Sparkroppar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Sparkroppar.

 1. 1. Prefabricerade bjälklag i högpresterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Tyrbo; Fabian Tomt; [2018]
  Nyckelord :Högpresterande betong; prefab bjälklag; Håldäckselement;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts som en del av ett projekt inom COWI AB. Projektets mål var att ta fram ett effektivt byggsystem där bjälklag utförs som prefabricerade element av högpresterande betong med sparkroppar av cellplast. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av den bärande tegel- och betongstommen i en byggnad från år 1916

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Julia Jönsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master thesis is about a postal- and telegraphic building in Eskilstuna, Sweden. The construction methods for the specific building and buildings in general from the same time are described. The purpose of the report is to describe the loads acting on the building and how it has been built and why it has been rebuilt during the years. LÄS MER