Sökning: "Spatialt"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Spatialt.

 1. 1. Vad ska vägleda dig i en 3D-labyrint? : En kvalitativ studie av spår, ljud och markeringar som vägledningshjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Riday Ahammed; Yannick Osheko; [2022]
  Nyckelord :Wayfinding aids; Breadcrumb trails; Sounds; Markers; Spatial memory; Vägledningshjälpmedel; Spår; Ljud; Markeringar; Spatialt minne;

  Sammanfattning : Det finns olika variationer av vägledningshjälpmedel som hjälper spelaren att navigera sig i en 3D-omgivning. I denna kvalitativa studie kommer det undersökas hur spår, ljud och markeringar som vägledningshjälpmedel kan stödja en spelare i en 3D-labyrint. LÄS MER

 2. 2. The influence of spatial variations in rain intensity for cloudburst modelling : a case study of the Gävle cloudburst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fanny Jeppsson Stahl; [2022]
  Nyckelord :Flood modelling; pluvial flooding; spatial variations in rain intensity; design storms; MIKE 21 Flow Model FM; 2D hydraulic modelling; Skyfallsmodellering; pluviala översvämningar; spatiala variationer i regnintensitet; typregn; MIKE 21 Flow Model FM;

  Sammanfattning : With an intensification of heavy rain events in a changing climate and a rapid urbanization the risk for pluvial flooding is increasing in our societies. Pluvial flooding, which is formed when the rainfall rate exceeds the infiltration or drainage rate, can occur rapidly and cause great damages, large economic losses and possibly risk human lives. LÄS MER

 3. 3. Spatial prestandaprofilering i spel : Lokalisering av prestandaproblem i spelnivåer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karim Chanane; [2022]
  Nyckelord :Prestanda; profilering; visualisering; CPU GPU-bundenhet; värmekarta; prestandaproblem;

  Sammanfattning : Profilering är ett underutforskat område inom spelutveckling trots de höga prestandakraven och därmed optimeringsbehov i moderna spel. Detta arbete ämnar underlätta profileringsarbete genom att spatialt visualisera profileringsdata i form av värmekartor och dessutom visualisera GPU- och CPU-bundenhet. LÄS MER

 4. 4. Individuella skillnader i navigeringsförmåga : Finns det samband mellan egen skattning av lokalsinne och förmåga att bearbeta visuell information?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mattias Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Sense of direction; navigation ability; mental rotation ability; visuo-spatial working memory; Lokalsinne; navigationsförmåga; mental rotationsförmåga; visuo-spatialt arbetsminne;

  Sammanfattning : Det finns individuella skillnader i människors medvetenhet om var de befinner sig och om hur deras omgivningar ser ut, särskilt efter att de har förflyttat sig. För att beskriva detta används allmänt begreppet lokalsinne, som kan definieras: ”förmågan att orientera sig och hitta rätt”. LÄS MER

 5. 5. Tre punkter som semiotisk resurs : En multimodal analys av tre punkters (…) funktion i bilderboken Raska på, Alfons Åberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Angela Gotborn; [2022]
  Nyckelord :Tre punkter; skiljetecken; interpunktion; semiotisk resurs; multimodal textanalys; sociosemiotik; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ge en bild av hur tre punkter kan fungera i en multimodal text i form av en bilderbok för barn. Fokus ligger på hur tre punkter skapar olika funktioner dels inom skriften, mellan satser och meningar, dels i samspelet mellan text och läsare. LÄS MER