Sökning: "Special Operations"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Special Operations.

 1. 1. Implementation of Category Management in Procurement within Public Sectors - The Case of the City of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Natalia Ugriumova; Mathias Skoglund; [2019-07-02]
  Nyckelord :Category Management; Implementation; Public Procurement; EU Procurement Directives;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en mindre borrigg

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Axel Skog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a bachelor thesis at Mälardalens University in Eskilstuna on the behalf of Scandinavian pile Driving AB in Sala.Scandinavian pile Driving AB is a relatively small company with high competitiveness that develops and manufactures drilling rigs and foundation mast in its factory in Sala. LÄS MER

 3. 3. Methodology For Improving performance & Reliability In Low Voltage on-chip Memories

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hamed Movahedimeimandi; [2019]
  Nyckelord :Low power memories; Assist technique; Voltage Boosting; Charge pump; Sense amplifier; Voting method.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recent surveys show that on average about 70% of the area budget of the system on chip (SoC) is occupied by Static Random Access Memory (SRAM)s, with a capacity ranging from a few kilo-bits to tens of megabits. SRAM (static RAM or SRAM) is a type of electronic memory that uses bistable latching circuitry (flip-flop) to store each bit. LÄS MER

 4. 4. Ledning av Specialoperationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Hedborg; Johan Neidmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Specialförband har under mer än ett halvt sekel ökat i betydelse i egenskap av komplement till de traditionella stridskrafterna. Under denna period har förhållandevis lite forskning genomförts kring hur ledning (planering, förberedelser och genomförande) av specialoperationer på taktisk nivå bör bedrivas. William H. LÄS MER

 5. 5. EN FALLSTUDIE OM HUR KVINNOR I JEGERTROPPEN SKA KUNNA BIDRA TILL SPECIALOPERATIONER

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Sandra Widén; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; Jegertroppen; kvalitéer; egenskaper; specialoperationer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the Norwegian Special Forces’ [FSK] experiences about how women in the All-female SR platoon [Jegertroppen] are seen as a contribution to special operations. The research questions were (1) what qualities and characteristics does FSK seek from candidates of the all-female SR platoon in the light of Spulaks’s theory?, (2) What are FSK’s experience with the performance of woman in the all-female SR platoon in relation to Spulak’s theory?, (3) How does FSK experience the performance of the all-female SR platoon compared to the male special forces group?   The data were collected using a qualitative approach, through interviews and was analyzed with a qualitative content of six analysis questions. LÄS MER