Sökning: "Special stipulations"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Special stipulations.

 1. 1. Aiding dyslexic students in the EFL classroom. : Tools and methods for helping upper secondary school students with dyslexia reach a passing grade.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andreas Bragd; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; Special stipulations; Multi-sensory approach; Motivation and EFL teaching; : Dyslexi; Undantagsbestämmelsen; PYS-paragrafen; Multi-sensoriska tillvägagångsättet; Motivation och inlärning av Engelska.;

  Sammanfattning : Teachers with or without special training encounter dyslexic students daily. As such, these teachers need to have tools for these encounters. One hundred seventy-two teachers took part anonymously in an online survey. LÄS MER

 2. 2. Komparativ studie om avtalsingående i polsk och svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gabrielle Handler; [2015]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Komparativ rätt; Comparative law; Polen; Poland; Avtalsingående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polen är en Sveriges största exportmarknader, dit varor och tjänster för stora summor pengar exporteras varje år. Ändå är polsk rätt inte utredd i svensk litteratur och mycket sparsamt utredd i engelsk litteratur. Den här uppsatsens syfte är att jämföra svensk och polsk rätt avseende avtalsingående. LÄS MER