Sökning: "Specialfordon"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Specialfordon.

 1. 1. Investigation for the development of a new electric control unit for customized trucks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yusen Liu; [2019]
  Nyckelord :Controller area network; Customized truck; DC motor control; Electric control unit; H-bridge; Controller area network; DC-motorstyrning; Elektrisk styrenhet; H-brygga; Lastbil; Specialfordon;

  Sammanfattning : Customized truck is a relevant and high-profit part of Scania’s market. Nowadaysdesigners do not have a self-developed electric control unit for introducing non-standardfunctionality. This thesis is intended to investigate the specification of a new system andan approach to implement it in current truck’s electrical system. LÄS MER

 2. 2. Retractable Boarding Step to Scania Crew Cab : Product Development, Design, FEM Simulations and Verification

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Nadine Möllberg; [2017]
  Nyckelord :Product development; FEM Simulations; Catia GAS; Boarding Step; Crew Cab; Scania CV AB; Produktutveckling; FEM Simulering; Catia GAS; Insteg; Crew Cab; Scania CV AB;

  Sammanfattning : This master thesis treats the development of a new solution for a retractable boarding step to Scania trucks, which is a part of the modular system. Some customers have the need to transport additional passengers. For such applications, Scania provides trucks featuring a Crew Cab, which is an extended cab with rear doors. LÄS MER

 3. 3. Development of a New Roof Hatch Solution for Military Trucks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Andreas Byström; Josefin Salomonsson; [2010]
  Nyckelord :Design; Trucks; Roof hatch; Scania; Product Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a result of a Master Thesis project in mechanical engineering by Andreas Byström and Josefin Salomonsson. The thesis was carried out at Scania CV AB at the department for Special Vehicles and the Division of Machine Design at the Department of Design Science at LTH from November 2009 to April 2010. LÄS MER

 4. 4. Vilka tendenser kan vi se avseende transport av militära förband, med hjälp av militär eller civil utrustning år 2010

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lars Nilsson; [2001]
  Nyckelord :Transportation; Transporter; Försvaret; Sjötransporter; Flygtransporter; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Behovet inom FM att transportera militära förband i fredstid inför en övning eller vid mobilisering, har alltid varit stort inom Sverige. I och med att FM ominriktades så uppstod bl.a. förändringar av förbandstyper. LÄS MER