Sökning: "Specialistsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Specialistsjuksköterska.

 1. 1. Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

  Master-uppsats,

  Författare :Helena Fagerström; [2021-06-07]
  Nyckelord :Återinläggning; intensivvård; hjärtoperation; bedömning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 2.5 percent of unplanned readmissions of patients to intensive care are carried out. There are several risk factors that may affect the care process leading to readmissions. LÄS MER

 2. 2. Etablerandet av vårdrelation utifrån Fundamentals of Care i den perioperativa perioden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Tobias Krajnik Åkerberg; Olivia Mellgren; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; Fundamentals of Care; perioperative nursing; Perioperativ vård; Fundamentals of Care; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care innefattar de grundläggande delarna i en patients vårdbehov uppdelade i olika dimensioner. En dimension är etablera vårdrelation. Tidigare forskning belyser bemötande och vårdrelation utifrån sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i olika vårdkontexter. LÄS MER

 3. 3. Teamarbete på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Wahlstedt; Erik Jensen; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; Emergency Nursing; Experiences; Nurse; Nurse Specialist; Teamwork; Akutmottagning; Akut omvårdnad; Erfarenheter; Sjuksköterska; Specialistsjuksköterska; Teamarbete;

  Sammanfattning : Akutmottagningen spelar en central roll inom vården och samverkar med flera aktörer. På en akutmottagning arbetar olika professioner med patienter drabbade av akut sjukdom eller skada. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar patienters följsamhet till ren intermittent kateterisering : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Martinsson de Cárdenas; [2021]
  Nyckelord :ren intermittent kateterisering; följsamhet; delaktighet; egenvård; patientinformation; livsvärld;

  Sammanfattning : Patienter med blåstömningsbesvär kan behöva tömma urinblåsan med hjälp av en kateter temporärt eller livet ut. Enligt forskning är ren intermittent katetrisering (RIK) den bästa metoden att tömma sin urinblåsa med, när blåstömningsbesvär uppstår. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen och hantering av rollen som nyexaminerad specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård : En intervjustudie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lina Nilsson; Kristina Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterskor; Intensivvårdssjuksköterskor; nyutbildad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns ett begränsat antal specialistsjuksköterskor på avancerad nivå och man ser en minskning i antalet nyutexaminerade. För specialistsjuksköterskor framställs det som alltmer komplext och resurskrävande att bedriva svensk hälso- och sjukvård. Kraven på kompetensen ökar. LÄS MER