Sökning: "Specialistsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Specialistsjuksköterska.

 1. 1. Prehospital luftväg : En balansering mellan utbildning och erfarenhet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jenny Mattsson; Veronica Ullström; [2021]
  Nyckelord :knowledge; education; blocked airway; paramedics; prehospital; kunskap; utbildning; ofri luftväg; specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård; prehospitalt;

  Sammanfattning : Introduktion: Svårt sjuka och skadade patienter kan få svårt att upprätthålla fri luftväg. Det blir den prehospitala sjukvårdpersonalens uppgift att säkerställa fri luftväg och stötta patientens andning vilket kan utföras med olika tekniker och hjälpmedel. LÄS MER

 2. 2. Bakom missbruket och den psykiska ohälsan finns det också en människa : Om yrkesverksammas upplevelser av samsjuklighet i den svenska tvångsvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Johansson; Madeleine Björding; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; comorbidity; mental illness; abuse; LPT; LVM; Social Sciences;

  Sammanfattning : Comorbidity of addiction and mental illness is a complex problem that according to social research often is linked to each other. This is a current problem that exists in several countries. LÄS MER

 3. 3. Operationsteamets erfarenheter av kommunikation vid ett akut kejsarsnitt : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Almsand; Martina Johansson; [2021]
  Nyckelord :Collaboration in teams; communication; emergency ceasarean section; safe care; specialist nurse; Akut kejsarsnitt; kommunikation; samverkan i team; specialistsjuksköterska; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ordet kejsarsnitt kommer från latin och innebär att barnets tas ut genom livmoderväggen med ett snitt långt ner på buken. Det föds närmare 200 000 barn om året i Sverige och av dessa är 17,3 procent förlösta genom kejsarsnitt. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda kritiskt sjuka patienter i ett tält, under SARS-CoV-2 pandemin: Fältsjukhuset IVA Kronan

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Ljungdahl; [2020-11-24]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Covid-19; Fältsjukhus; Intensivvård; Omvårdnad; Pandemi; SARS-COV-2; Specialistsjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:Intensive care nurses work in a high-tech environment and are responsible for caring for the critically ill patients with failure of one or more organs, minimizing risks and preventing complications. Sweden lacks specialist nurses, and there is shortage of space that requires shortcomings in the work environment, stress, poorer patient safety and the risk of injuries. LÄS MER

 5. 5. Det är dags att införa partnersamtal på alla BVC En kvalitativ studie om specialistsjuksköterskans erfarenheter av att identifiera och stödja nyblivna föräldrar med depression och ångest på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Christensson; Maria Wernersson; [2020-11-24]
  Nyckelord :specialistsjuksköterska; postpartumdepression; ångest; nyblivna föräldrar; identifiera; stödja;

  Sammanfattning : Background: It is of great importance in the beginning of the parenthood that parents get support and guidance to be able to create favorable conditions for both the parents and the infant. The growth and development of almost all children are followed by the child health care in Sweden, therefore the child health nurses have an important task in identifying mental illness and anxiety in order to support the parents. LÄS MER